Vid ett säljuppdrag tar vi ett övergripande ansvar över försäljningsprocessen. Vi projektleder försäljningen från start till genomförd transaktion.
kf_steg1
 • Beslut om vad som ska säljas/köpas och strategi
 • Genomgång av fastigheter: affärsplan, materiella kontrakt, miljöfrågor och eventuell miljörevision, årsredovisningar
 • Utformning av försäljningsmaterial, sekretessförbindelse och budgivningsinstruktioner
 • Uppställning av köparlista
kf_steg2
 • Utskick av fastighetsbeskrivning
 • Intressenter skriver på sekretessförbindelse
 • Intressenter får försäljningsmaterial och tidsfrist för indikativa bud
 • Detaljerade presentationer och överlåtelsekontrakt färdigställs
 • De första indikativa buden lämnas
kf_steg3
 • Utvärdering och prioritering av indikativa bud
 • Inbjudningar skickas till tre till sex intressenter för presentationer och besök
 • Ny presentation och frågestund med ledningen
 • Tidsfrist för bindande bud fastställs, samt beskrivning av finansieringslösningar
 • Utskick av utkast på överlåtelsekontraktet
kf_steg4
 • Bindande bud tas in tillsammans med kommentarer till överlåtelsekontraktet.
 • Bästa budet väljs ut för omedelbar förhandling.
 • Näst bästa budgivare görs beredd på eventuell förhandling
 • Förhandling om överlåtelse och övriga avtal
 • Eventuell granskning (due diligence) från köparens sida
 • Affären slutförs och överlåtelsekraven uppfylls