Prästgatan 64 A-C, Östersund Tipsa Skriv ut

Snabbfakta

Bostäder, Kontor

Prästgatan 64 A-C, 83133 Östersund

1 489 m²

8 505 000 kr

Kontaktuppgifter

Annica Åslund Olsén
Mob. 070-668 58 20
annica.aslund@ffkf.se

Beskrivning

Centralt belägen bostads- och lokalfastighet med en uthyrd yta på ca 1 631 m2 inrymmande fyra bostäder och åtta lokaler.

I dag är även lägenheten på plan två inredd till kontor. I sidobyggnaden som är byggd 1916 (enligt Kulturmiljöprogram Östersunds kommun) finns två lägenheter, lokaler i två plan (ca 450 m2/plan) och en stor oinredd vind i plan tre och hel källare. Vidare finns ett gårdshus i två plan inrymmande två garageplatser och ett förråd på övre plan. Fastigheten har stor potential då det finns möjlighet till exploatering av stora, idag ej uthyrda ytor, uppskattningsvis ca 600-700 m2. I dagsläget finns ingen gällande detaljplan som direkt medger byggrätter för vidareutveckling så en förtätning kräver en ny detaljplan. Underhållet är delvis eftersatt och fastigheten behöver en del åtgärder. Fastigheten omfattas ej av förhandlingsordning.

Typ

Bostäder, Kontor.


Storlek

Bruksarea ca 1 489 m²


Ekonomi

Taxeringsvärde:
8 505 000 kr