Olbergavägen 2, Hallstahammar Tipsa Skriv ut

Snabbfakta

Logistik, Industri, Kontor, Handel

Olbergavägen 2, 73430 Hallstahammar

1 200 m²

8 000 000 kr

2 524 000 kr

Kontaktuppgifter

Mats Karlsson
Mob. 072-249 69 90
mats.karlsson@swedbankkf.se

Beskrivning

Vi förmedlar för kunds räkning den gamla brandstationen i Hallstahammar. En kontinuerligt underhållen och uppgraderad fastighet med potential. Här finns kontor, personalutrymmen, tvätthall, lager och garage med rejäla portar.

Utvändigt finns goda uppställningsytor med hårdgjorda/ asfalterade ytor. Utmärkt läge strax norr om Hallstahammars centrum med tågförbindelse och nära E18. Flexibel fastighet som är lämplig för en eller flera hyresgäster. Fastigheten säljs vakant.


Byggnadstyp
Industri

Byggår
1978

Beskrivning
Byggnadens stomme är mestadels betong men det finns även delar av stål samt trä. Hela konstruktionen står på en betongplatta. Fasaden är huvudsakligen puts men vissa delar är plåtbeklädda. Taket är belagt med tegel, papp och plåt beroende på lutningsgrad och funktion.

Byggnaden har delvis två våningsplan och uppfördes 1978 som brandstation. Den högsta delen på nedre plan inrymmer en tvätthall om ca. 180 m2 och har drygt. 4 meter i takhöjd. Till tvätthallen finns 3 portar med måtten, bredd ca. 3,15 meter och höjd ca. 4 meter. Bredvid tvätthallen finns ett garage om ca. 380 m2 med ca 3,20 meter i takhöjd. Till garaget finns 7 portar med måtten, bredd ca. 3,15 meter och höjd ca. 3,20 meter. Vid portarna finns avgasutsug. På nedre plan finns även en verkstad, personalutrymme och lager. Det övre våningsplanet inrymmer 2 separata kontor med tillhörande kök/pentry, toalett, dusch och bastu. Mellan kontoren som ligger i varsin ände av våningsplan 2 finns en oinredd vind.

Uppvärmning, kylning och ventilation
Luft/luft-värmepumpar och el-radiatorer.

Vatten och avloppstyp
Kommunalt vatten och avlopp

TV/internet
Fiber indraget

Industri 1 200 m2

Tomtarea 9 719 m2

Kommunikationer
Hallsta 1:21 med adress Olbergavägen 2, ligger centralt i norra delen av Hallstahammar. Kort väg ut till E18. Hallstahammars tågstation ligger på gångavstånd, mindre än 1 km.
Den lokala linjetrafiken med buss, Brukslinjen, har nolltaxa och trafikerar från Borgåsund i söder och till Virsbo i norr.
Hallstahammar är en aktiv kommun som satsar på näringsliv, kommunikationer och tillväxt

Typ

Logistik, Industri, Kontor, Handel.


Storlek

Bruksarea ca 1 200 m²


Ekonomi

Pris:
8 000 000 kr
Taxeringsvärde:
2 524 000 kr