Smidesvägen 5, Hässleholm Tipsa Skriv ut

Snabbfakta

Logistik, Industri, Kontor, Handel

Smidesvägen 5, 28133 Hässleholm

1 085 m²

5 200 000 kr

Kontaktuppgifter

Isak Andersson
Mob. 073-512 03 68
isak.andersson@swedbankkf.se

Beskrivning

Objektet användes tidigare som bilhall, kombinerat med tillhörande kontor, lager och verkstad. Ägaren som varit verksam på fastigheten, har sedan ungefär ett år tillbaka pga expansion, flyttat in i den nyuppförda byggnaden på fastigheten intill.

Byggnaden på fastigheten i fråga är uppförd 1980. Potentiell schablonintäkt vid uthyrning med kallhyra om 592 450 kr/år ger ett beräknat driftnetto på 450 730 kr/år.

När byggnadsnämnden i Hässleholms kommun antog nuvarande detaljplan som vann laga kraft 2011-03-08 slog man, förutom befintlig industriverksamhet, fast handelsutveckling inom området där fastigheten är belägen. En trend som har befästs och nu växer sig allt större. Byggnadsarean uppgår till totalt 1085 kvm. Butiksytan på 449 kvm med stenplattor lagda direkt på sand omges av stora fönsterpartier, tre kontor och en takskjutsport. Kontorsytorna (samtliga personalutrymmen inkl. receptionen) med parkettgolv och lagerytorna med huvudsakligen brunmålat golv i cement utgör tillsammans 253 kvm som följer ett naturligt flöde genom byggnaden – det finns överrepresenterat plastmattor i städ-, omklädnings-, förråds- och de totalt tre WC-utrymmena. Det hela mynnar ut i 383 kvm rymlig gråmålad cementerad verkstad. Alltihopa står ovanpå en gjuten platta i betong, ett material som återfinns i både stommen och bjälklaget. Fasaden är i grå betong med signifikanta blåmålade hörnplåtar. Taket är täckt av beständig papp och samtliga fönster på utsidan har 2-glasstruktur.

FORMBARHET OCH FLEXIBILITET

Enligt den befintliga detaljplanen Lansen 1 m.fl., som fastigheten ligger inom, finns det i dagsläget enligt Hässleholms kommun ingen definierad exploateringsgrad. Det möjliggör med andra ord en potentiellt generös exploatering av fastigheten till maximal nyttjandegrad, i proportion till bibehållen funktionalitet inom ramen för fastigheten och dess tomtareal på 8 517 kvm. Dock med undantag från den mindre ytan på ca 200 kvm av fastigheten som upptas av en teknikbod (med markupplåtelseavtal för all framtid avseende optokablar tillhörande Tele2) och en basradiostation (tillhörande Telenor, tidigare Europolitan, med anläggningsarrende t.o.m. 2020-12-31 vilket löpande förlängs 5 år i stöten och har 12 månaders uppsägningstid). Fastigheten och byggnaden som helhet är idag tomställd och i renoveringsbehov, men kan med fördel i befintligt skick nyttjas för verksamheter inom logistik, lager, verkstad eller kontor m.m.

Läs mer på Hässleholms kommuns hemsida för trafik och stadsplanering och detaljplaner.

Byggnad 1
Byggnadstyp
Lager
Byggår
1980

Byggnad 2
Byggnadstyp
Produktionslokal
Byggår
1980

Butik/kontor/lager/verkstad
Byggnadstyp
Industri
Byggår
1980
Beskrivning
Grund: Betong
Stomme: Betong
Tak: Papp
Bjälklag: Betong
Fasad: Betong
Fönster: 2-glas

De två, enligt skattetaxeringen separata, byggnaderna på fastigheten är uppförda och integrerade 1980 och utgjorde fram tills för ett år sedan en butik/bilhall/utställningshall med lager och reparationsverkstad.

Byggnaden består av en butik/utställningshall, en reception, tre kontor, ett lager med entresolplan och utlämningsställe, fyra städ- och förrådsutrymmen, ett kapprum, ett omklädningsrum med duschutrymme, tre toaletter, en verkstad med elcentral, oljerum, pannrum, industridammsugare i taket tillsammans med det integrerade ventilationssystemet. Två stycken takskjutsportar (en i butiksutrymmet som vetter ut mot parkeringen och en i verkstaden som vetter ut mot den inhägnade bakgården. Industriportar knyter ihop byggnaden med förbindelser mellan avdelningarna för butik/utställningshall, lager och verkstad.

Uppvärmning, kylning och ventilation
Uppvärmning/kylning: Fjärrvärme
Ventilation: Mekanisk till- och frånluft

Vatten och avloppstyp
Kommunalt VA

TV/internet
Fiberanslutning finns indraget


Butik 449 m2

Kontor 253 m2

Industri 383 m2

Tomtarea 8517 m2

Ekonomi
Pris
5 200 000 kr. Indikativa bud mottages

Hyresintäkt
592 000 kr/år

Taxeringsvärde
2 579 000 kr

Driftkostnad
141 720 kr/år

Omgivning
Omgivning/natur
Hässleholm är centralort i kommunen. Tätorten har ca 18 000 invånare.
Röinge ligger ca 2,3 km från centrum. Ett lugnt område med närhet till den natursköna Galgbacken med trevliga slingor för promenad och jogging. Stattena är ett centralt område med gång- och cykelavstånd in till city.

Skolor och barnomsorg
Ut med Röingegatan ligger Dalhagens förskola. Längre ut ligger Röinge skola F-6 och Restaurangskolan (gymnasium). Förskolan Centrum/Öster kommer inom kort att flytta delar av sin verksamhet ut till Röinge.
På Stattena ligger Förskolan Lilla Björn, Villa Lärkan och Bullerbyn.

Kommunikation
Stadsbuss linje 2 (Röinge) och linje 3 (Stattena) kör dagligen till och från centrum.
Från stationen tar tåget dig till Köpenhamn på drygt 1 timme och på ca 3 timmar och 45 minuter till Stockholm.

Natur och fritid
Precis i utkanten av Hässleholm ligger en av kommunens tre golfbanor (18-håls). Hässleholm har också en ny fin friidrottsanläggning på Göingevallen. En bit därifrån ligger Qpoolen som är en sport- och simhall. På Österås ligger flera fina fotbollsplaner, tennishall och ishall. Kommunen erbjuder också elljusspår, bowling och mycket, mycket mer. Från Röinge-Stattena är det inte långt till Magle våtmarker och dess vackra omgivningar.

Affärer och restauranger
I närhet till Röinge ligger Österås Centrum, med bland annat Coop Extra och Rusta. Precis vid rondellen ner mot Stattena finns en kvällsöppen OK/Q8. Närhet till butiker i centrum samt till Ica Kvantum och City Gross.

Kommunikationer
Stadsbuss linje 2 (från Röinge) och linje 3 (från Stattena) kör dagligen till och från centrum.
Från stationen tar tåget dig till Köpenhamn på drygt 1 timme och på ca 3 timmar och 45 minuter till Stockholm.
Vägbeskrivning
Kristianstad - Hässleholm. 27 min (29,9 km) via väg 21. Kör ut på E22 från Långebrogatan och Allégatan, 6 min (2,4 km). Följ väg 21. Ta avfart Trafikplats Ignaberga från väg 21, 16 min (23,7 km). Ta Kristianstadsvägen mot Smidesvägen i Hässleholm, 4 min (3,9 km)

Helsingborg - Hässleholm. 1 h 8 min (85,0 km) via E4 och väg 24. Ta Hälsovägen och Ängelholmsvägen mot Ängelholmsleden, 7 min (2,4 km). Ta E4 mot väg 24. Ta avfart 72-Trafikplats Örkelljunga från E4, 29 min (48,3 km). Fortsätt på väg 24. Kör mot Smidesvägen i Hässleholm, 30 min (34,3 km)

Malmö - Hässleholm. 1 h 9 min (90,4 km) via E22. Följ Norra Vallgatan, Hornsgatan och Stockholmsvägen mot Burlövsbron, 7 min (4,8 km). Följ E22. Ta avfart 30-Trafikplats Hörby från E22, 29 min (48,2 km). Följ Södra Rörum Hörbyvägen, Södra Rörum Häglingevägen och väg 23 mot Smidesvägen i Hässleholm, 32 min (37,3 km)

Lund - Hässleholm. 1 h 1 min (74,9 km) via E22. Kör ut på E22 från Kävlingevägen och Norra Ringen, 10 min (5,0 km). Följ E22. Ta avfart 30-Trafikplats Hörby från E22, 19 min (32,6 km). Följ Södra Rörum Hörbyvägen och Södra Rörum Häglingevägen mot väg 23, 18 min (20,6 km). Följ väg 23 mot Kristianstadsvägen i Hässleholm. Ta avfarten mot Hässleholm Ö C från väg 23, 11 min (15,1 km). Fortsätt på Kristianstadsvägen. Kör mot Smidesvägen, 3 min (1,7 km)


Typ

Logistik, Industri, Kontor, Handel.


Storlek

Bruksarea ca 1 085 m²


Ekonomi

Pris:
5 200 000 kr