Verkstadsvägen 4, Västerhaninge Tipsa Skriv ut

Snabbfakta

Industri, Logistik, Kontor

Verkstadsvägen 4, 13737 Västerhaninge

820 m²

8 500 000 kr

4 427 000 kr

Kontaktuppgifter

Anders Pettersson
Mob. 08-450 15 35
anders.pettersson@swedbankkf.se

Beskrivning

Håga industriområde ligger mellan Tungelstavägen (väg 257) och Nynäsbanan i Västerhaninge. Enligt översiktsplanen kan området förtätas och utvecklas för att skapa möjlighet till fler lokaler och arbetsplatser.

Marken är planlagd för industri och småindustri. I detaljplan finns inga begränsningar på hur stort man får bygga och man får därmed ansöka om bygglov som prövas individuellt.

Det finns ca 45 företag i Håga industriområde. Dominerande verksamheter är små och medelstora företag inom tillverknings- industri, lager och distribution. Kommunens järnvägsspår ansluter till området. Tungelstavägen och väg 73 utgör rekommenderade vägar för transporter med farligt gods.

I byggnaden på fastigheten bedrivs idag bageriverksamhet. Själva bageriet ligger på markplan och omfattar ca. 730m2. Varav 630 kvm produktionsytor och två lastzoner om totalt 100 kvm (50+50) utanför respektive port. Måtten på de två automatiska portarna är höjd 4m respektive bredd 3,3m och höjd 3,6m respektive 5m. På övre plan om ca. 90 m2 som renoverades 2013 finns 2 kontor, kök med matplats för ca 20 personer samt 2 omklädningsrum med wc. Fastigheten är inhägnad med staket och det finns grindar vid den asfalterade ytan framför byggnaden. Byggnaden ligger minst 4m från staketet på respektive sida vilket möjliggör ”rundkörning”. Tomten är plan med stora ytor på baksidan.

Kontakta mäklare för försäljnings-PM och visning!

Industri 730 m2

Kontor 90 m2

Tomtarea 3101 m2
1984

Typ

Industri, Logistik, Kontor.


Storlek

Bruksarea ca 820 m²


Ekonomi

Pris:
8 500 000 kr
Taxeringsvärde:
4 427 000 kr