Koronavägen 4, Huddinge Tipsa Skriv ut

Snabbfakta

Mark

Koronavägen 4, 14144 Huddinge

1 978 m²

Kontaktuppgifter

Anders Pettersson
Mob. 072-589 54 99
anders.pettersson@swedbankkf.se

Ladda ner dokument

Plankarta.pdf

Beskrivning

Den obebyggda fastigheten ligger i det populära Glömstavägens industriområde. Bra placerad med närhet till framtida tvärförbindelse Södertörn som kommer gå mellan E4/E20 vid Kungens kurva, via Flemingsberg till väg 73 vid Haninge centrum.

Tvärförbindelse Södertörn tillsammans med Förbifart Stockholm kommer binda samman de södra och norra delarna av länet och skapa nya möjligheter för boende, pendling och näringsliv.

Gatukostnadsavgift är betald. Enligt detaljplan får 50 % av tomtarean bebyggas. Ej inräknat tekniska anläggningar, parkering i garage eller däck. Användningen får vara kontor, handel med skrymmande varor, partihandel med lagervaror/personalbutiker samt småindustri med krav på max 100 meters skyddsavstånd till bostäder. 3 våningar max 45 med över nollplanet.

Fastigheten kommer säljas genom att aktierna till den lagfarne ägaren överlåtes. Det förväntade fastighetsvärdet är 7 Mkr.

Läs bifogade filer för mer information.

Storlek
1 978 m²
Ekonomi

Pris
7 000 000 kr. Högstbjudande

Typ

Mark.


Storlek

Bruksarea ca 1 978 m²


Ekonomi