Elitvägen 50, Lycksele Tipsa Skriv ut

Snabbfakta

Industri

Elitvägen 50, 92192 Lycksele

14 150 m²

1 280 000 kr

Kontaktuppgifter

Katarina Bogardi
Mob. 0706-091033
katarina.bogardi@swedbankff.se

Beskrivning

Industrifastighet med stora, flexibla och anpassningsbara produktionshallar belägen i Lycksele.

Byggnad på sammanlagt 3 800 m2 samt källare på c:a 350 m2. Byggnaden är i huvudsak uppförd i tre
steg:

Del 1
Har sitt ursprung från 1940/1950 och uppgår till totalt 650 m2 samt en källardel på c:a 350 m2. Denna
del består i dagsläget av en kontorsdel på c:a 180 m2 inklusive entré, pentry samt toaletter, mekanisk
verkstad på c:a 360 m2 samt yta för ställverk/pannrum/produktionslinje för träbriketter på totalt ca 110
m2.

Källardelen består av tre delar med separata ingångar varav den första delen består av
personalmatsal samt 3 omklädningsrum och duschar för c:a 35-40 personer. Denna del uppgår till c:a
150 m2 och har sin ingång via en trappa från huvudentrén

Den andra delen består av det s.k. ”gamla karamellkokeriet” med ingång från egen trappa mellan
kontorsdel och produktionsdel på byggnadens framsida. Mindre del på c:a 25 m2 består av
kontorslokal med toalett och omklädningsrum. Större delen av lokalen är ursprungligen en
monteringshall som är lämplig för mindre produktion eller lager på c:a 100 m2.
Den tredje lokalen består av ett pannrum.

Del 2
Denna del av byggnaden är uppförd under 1970-talet och omfattar en stor, enhetlig produktionslokal
om c:a 24x66 meter, 1 584 m2. med fri takhöjd under takbjälkar på 3,6-4,45 meter.

Del 3
Denna del av byggnaden är uppförd i mitten av 1980-talet och är en produktionslokal på 24x66
meter, 1 584 m2 med fri takhöjd under takbjälkar på 3,5 meter.
Det finns även ett kallager längs denna dels långsida. Kallagret uppgår till 6x72 meter, 432 m2 och är
uppförd på betongplatta med oisolerade plåtväggar och tak.

Övrigt
Utöver nämnda lokaler finns två äldre torkar utan torkutrustning samt utan portar som via ett skärmtak
på 420 m2 är sammanbyggt med kortsidan av Del 2. Ytan under skärmtaket är inhägnad och har
fungerat som utlastningsyta under tak.

Hela byggnaden är uppförd på en betongplatta och del av fasaden, Del 2 och Del 3, har en fasad av
siporexelement med betongpelare och takbjälkar. Del 1 är uppbyggd på motsvarande sätt med delar
av fasaden i plåt.

På kortsidan av Del 2 och Del 3 finns två större portar och på andra kortsidan av Del 3 finns två
utlastningskajer/portar.

På taket av byggnaden finns fläkt och filter anpassat för träbearbetning. Tre fläktar med filer är i bruk
och tre fläktar är urkopplade och ej kompletta. Rökluckorna är utbytta under senare år.
Tillhörande byggnaden finns en silo för lagring av spån. Denna är kopplad till den utrustning för
träbrikettillverkningen som finns för överskott på träspån.

Typ

Industri.


Storlek

Bruksarea ca 14 150 m²


Ekonomi

Taxeringsvärde:
1 280 000 kr