Ängsvägen 9, Stenungsund Tipsa Skriv ut

Snabbfakta

Mark, Logistik, Industri, Kontor

Ängsvägen 9, 44431 Stenungsund

Kontaktuppgifter

Ulf Theodorsson
Mob. 070-8481215
ulf.theodorsson@swedbankkf.se

Beskrivning

Unik möjlighet. I nära anslutning till Stenungsunds centrum finns nu möjlighet att förvärva en eller flera fastigheter.

Nedan är tre fastigheter beskrivna, de omnämns A, B och C. Det finns möjlighet att förvärva en av fastigheterna eller flera av dem.
__________________________________________________________________________________

A - Produktionsfastighet

Tomtarea: 20 400 m²
Byggnader: 6 420 m²

Byggnaderna består av en lättanpassad produktionsdel om 3 150 m², ett varm- och kallager på 2 120 m² och två lagertält om sammanlagt 1 150 m². Nyttjas idag av säljaren t om 2017-12-31 och hyreskontraktet kan därefter förlängas på två eller fyra år. Hyresintäkter: ca 3,6 mkr i kallhyra.

Prisidé: 41 000 000 kr
__________________________________________________________________________________

B - Produktionsfastighet

Tomtarea: 12 000 m²
Byggnad: 3 800 m²

Lättillgänglig produktionsfastighet med en hyresgäst. Drygt 3 500 m² av gårdsplanen är ledig och kan nyttjas av ny köpare alternativt hyras ut som uppställningsplats. Hyresintäkter: ca 2,3 mkr i kallhyra.

Prisidé: 25 000 000 kr
_________________________________________________________________________________

C - Råmark

Tomtarea: 16 082 m2

Plan-och hårdgjord yta, delvis asfalterad och inhägnad. Används idag som uppställningsplats. Lättillgänglig med flertalet infarter. Stadsplan medger bebyggelse för industriändamål. Hyresintäkter: ca 1,6 mkr i kallhyra.

Prisidé: 21 000 000 kr.

Typ

Mark, Logistik, Industri, Kontor.


Storlek

Bruksarea ca 0 m²


Ekonomi