Ingen adress pga sekretess, Norrland Tipsa Skriv ut

Snabbfakta

Vård, Kontor, Handel, Bostäder

Ingen adress pga sekretess, 93132 Norrland

8 000 m²

Kontaktuppgifter

Annica Åslund Olsén
Mob. 070-6685820
annica.aslund@swedbankff.se

Beskrivning

Fastighetsbestånd bestående av två fastigheter beläget i en stad med hög tillväxt efter Norrlandskusten.

Byggnaderna är välunderhållna och har låga driftkostnader. Hyresgästerna består i huvudsak av företag inom olika branscher, vilket tillsammans med diversifierade löptider på hyresavtalen ger en god riskspridning.

Den totala lokalytan uppgår till c:a 8 000 m2 fördelat på kontor, bostäder, butikslokaler, restauranger och lager med mera.

Det totala driftnettot uppgår till c:a 6 mkr.

Försäljning kan ske genom förvärv av båda fastigheterna i befintligt bolag, alternativt till två olika köpare där den ena fastigheten paketeras i nytt AB.


Typ

Vård, Kontor, Handel, Bostäder.


Storlek

Bruksarea ca 8 000 m²


Ekonomi